Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatelem webových stránek a e-shopu budhvezda.cz je Digital Native Agency s.r.o., IČ 02343134 se sídlem Liliová 248/8, 110 00 Praha 1.

Informační povinnost správce

Dovolte nám Vás informovat o tom, jak společnost Digital Native Agency zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

1. Kdo spravuje moje osobní údaje?

Pokud jste zákazníkem Digital Native Agency, osobou navštěvující webové stránky Digital Native Agency, osobou v mailingové databázi Digital Native Agency a nebo jinak jednáte s Digital Native Agency, je správcem Vašich osobních údajů Digital Native Agency.
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je Digital Native Agency s.r.o. IČ 02343134 se sídlem Liliová 248/8, 110 00 Praha 1 (dále jen Digital Native Agency)

2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?

Digital Native Agency jako správce můžete kontaktovat na adrese
Digital Native Agency s.r.o.
Liliová 248/8
110 00 Praha 1
Tel.: +420 722 646 906

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů Digital Native Agency?

Jelikož nejsme orgánem veřejné moci, nemáme povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a v současné době pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.

4. Kdy se mohu já jako fyzická osoba obrátit na Digital Native Agency ve věci ochrany osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit s Vaší stížností.

5. Z jakého důvodu zpracovává Digital Native Agency moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla za účelem plnění smlouvy (například pokud jste si koupili přes internet některou z námi nabízených knih).
Dále pak zpracováváme údaje o chování Vaší IP adresy na našich webových stránkách pomocí Google Analytics a Facebook Analytics. Anonymizované údaje používáme pro účely sledování návštěvnosti našich stránek. Údaje o chování vaší IP adresy dále zpracováváme a předáváme třetím stranám za účelem personalizovaného cílení reklamy.
Pokud jste se zaregistrovali do newsletteru, pak zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vám mohli zasílat informační zprávy včetně reklamních sdělení (např. propagace a speciální nabídky Buď hvězda, pozvánky na události apod.).

6. Předáváte nebo sdílíte moje osobní údaje s jinými subjekty?

Osobní údaje o svých zákaznících sdílíme v rozsahu nezbytně nutném s přepravními společnostmi, a to pro účely plnění smlouvy.
K údajům o návštěvnících našich webových stránek a zákaznících e-shopu má přístup také společnost, která spravuje naše webové stránky a e-shop. Informace o tom, jak naše webové stránky a e-shop využíváte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.
K údajům o zákaznících našeho e-shopu mají přístup také vývojáři společnosti, která spravuje účetnictví Digital Native Agency.
Údaje o zákaznících našeho e-shopu v rozsahu číslo objednávky, e-mail zákazníka a seznam prodaného zboží také předáváme společnosti zajišťující zpětnou vazbu od zákazníků tuzemských e-shopů a vydávající certifikát kvality.
V případě, že jste na našem mailing listu, má přístup k Vaší e-mailové adrese společnost, která pro nás zajišťuje rozesílání obchodních sdělení.
V případě, že Vás oslovujeme prostřednictvím Facebooku, má k Vašim osobním údajům v potřebném rozsahu přístup společnost, která pro nás zajišťuje marketing na sociálních sítích.
Veškerá data včetně osobních údajů zákazníků jsou uložena na serverech v EU.
S veškerými externími dodavateli máme uzavřené smlouvy podle příslušných ustanovení GDPR.

7. Předáváte moje osobní údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii s výjimkou případů, kdy provedete objednávku zboží s doručením mimo EU.

8. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.

V tom případě se můžete obrátit přímo na nás nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom
• Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům
• opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
• vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

10. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.
Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
Můžete nás požádat  o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

11. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Nemůžete. Toto právo platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

12. Jak mám tuto žádost podat?

Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k prokázání totožnosti.

13. Do kdy mi Digital Native Agency poskytne odpověď?

Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do třiceti dnů. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

14. Kolik stojí tato žádost?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

15. Dal jsem Digital Native Agency souhlas se zpracováním svých osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů od zákazníků ve většině případů nevyžadujeme, neboť zpracováváme Vaše údaje na základě jiných právních důvodů, zejména pro účely plnění smlouvy. Pokud však udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.
tomas-jindrisek.jpg

Jan Procháček není teoretik, který si čte o trendech. Je vidět, že to je člověk z praxe, a právě to, spolu s přehlednou formu, počítám mezi největší klady knihy. V tuto chvíli není pravděpodobně na trhu žádná komplexnější praktická příručka.

Tomáš Jindříšek, Managing Partner Dark Side, Předseda představenstva ADMEZ
ati-ikona.jpg

V deseti kapitolách je tady popsán proces tvorby. Ne jednoho videa, ale vaší značky, prostě abyste nad tím, co děláte, víc přemýšleli a aby to mohlo přinést výsledky.

johnny-valda.jpg

Upřímně jsem si myslel, že vím všechno ale není tomu tak ? takže od nového roku si vezmu nějaké rady k srdci a rozjedem ten kolotoč od začátku a pořádně…

43691975_10213291647348342_4894939412246298624_o.jpg

Kniha Buď hvězda od autora Jana Procháčka splnila mé očekávání. Nejvíc si na knize cením toho, že dává komplexní strategický plán, co a jak dělat, včetně tematických příloh. Knihu chápu jako zákon, kdy přílohy v knize jsou prováděcí předpisy. Každý čtenář si v knize najde to své, co aktuálně potřebuje řešit. Při plánování marketingových aktivit na rok 2019 jistě budu čerpat i z této knihy.

Vítejte! Nechte nám svůj e-mail a nepřijdete o nové příběhy, návody, akce a případové studie.
Vaše údaje nesdílíme třetím stranám. Registrací souhlasíte se zpracováním osobních údajů a se zasíláním informací dle Zásad ochrany osobních údajů, které mohou být reklamní povahy.